Spijtoptantenregeling voor erfpachters

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten waar erfpachters aan moeten voldoen om nog een kans te krijgen over te stappen naar eeuwigdurende erfpacht onder de financiële voorwaarde die golden voor aanvragen gedaan vóór 8 januari 2020.

Het principe van de regeling is dat erfpachters die vóór 8 januari 2020 een overstapaanvraag hadden kunnen indienen maar dit toen niet hebben gedaan, alsnog een overstapaanvraag kunnen indienen onder onderstaande voorwaarden.

De voorwaarden

  • De grondwaarde wordt gebaseerd op de laagste WOZ-waarde uit de WOZ-beschikking van 2015 (peildatum 1-1-2014) of 2016 (peildatum 1-1-2015)
  • Het canonpercentage van 2,39%
  • De buurtstraatquote (BSQ) van 2017
  • Een overstappremie van 35%

Erfpachters die aan de voorwaarden voldoen, kunnen in de periode van 28 november 2022 tot en met uiterlijk 31 juli 2023 een aanvraag doen voor overstap onder de spijtoptantenregeling. Aanvragen kan in het Overstapportaal. Erfpachters die in aanmerking komen voor de regeling ontvangen persoonlijk bericht in de eerste week van december.

Niets doen is geen optie! Vraag uw makelaar voor advies.

Bron; MVA

BenS Makelaars

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Verdien € 200,- met een doorverwijzing

Zelf geen verhuisplannen, maar kent u wel mensen in uw omgeving met verkoop- en/of aankoopplannen, dan is uw doorverwijzing geld waard! Voor iedere aan-/of verkoopopdracht , ontvangt u € 200,-. Het enige dat u hoeft te doen is het formulier met de doorverwijzing in te vullen. Zodra wij de woning in verkoop hebben gekregen of hebben aangekocht, bevestigen wij dit bij u per e-mail. Nadat de overdracht heeft plaatsgevonden bij de notaris wordt het bedrag aan u uitgekeerd. Uw mond tot mond reclame wordt beloond! Een tevreden klant is geld waard!