Amsterdam – Baetostraat 5H

€ 625.000,- k.k. k.k.

In beeld

Plattegrond

Omschrijving

***English text below***

Een echt fraai Amsterdamse woning, heerlijk licht, mét grote tuin! Ruim opgezet, licht vierkamerappartement, verdeeld over twee verdiepingen in de Baetostraat in de gezellige Bos en Lommerbuurt. Recentelijk is het appartement grotendeels uitgebouwd (met vergunning) de woning is eenvoudig aan te passen naar eigen wens en inzicht! De woning heeft een modernisering en final touch nodig, zoals vervangen van de keuken, een nieuwe vloer leggen, en andere waarde verhogende aanpassingen en het afwerken van de hal/bijkeuken en slaapkamer beneden.
• Woonruimte ruim 92 m2 (meetrapport aanwezig)
• Benedenverdieping is uitgebouwd en bevat een ruime slaapkamer, bijkeuken/hal en tuin
• Eerste verdieping: ruime woonkamer en suite en eetkamer
• Balkon, dakterras van ruim 19 m2 en tuin van ca. 45 m2
• Mogelijkheid grote woon/eetkamer te realiseren
• Berging binnen
• Unieke locatie met alle voorzieningen op loopafstand

De erfpachtcanon is eeuwigdurend afgekocht!

De buurt
De Baetostraat ligt in het populaire Bos en Lommer, een bruisende buurt in Amsterdam West. Deze kindvriendelijke buurt beschikt over veel voorzieningen in de buurt en maar liefst 4 supermarkten op loopafstand en volop restaurants, koffiebars en winkels in de Bos & Lommerweg en rondom het Bos & Lommerplein. Bovendien liggen het Rembrandtpark en het Erasmuspark op enkele fietsminuten afstand. De openbaarvervoervoorzieningen zijn uitstekend; metrostation en NS station Sloterdijk zijn nabij, evenals diverse tram en buslijnen. De ring A10 is vlot bereikbaar.

Ga je mee naar binnen?

Eerste verdieping: Je komt via de overkapte voordeur het trappenhuis binnen, met op 1 hoog de ingang tot de woning. Hier tref je de woonkamer, eetkamer, de keuken, de eerste badkamer met zwevend toilet en inloopdouche en een meter-/bergkast aan. De lichte, sfeervolle woonkamer heeft aan de voorzijde een brede, hoge raampartij en een openslaande deur naar het balkon. Hier is ruimte voor de zithoek. Het woongedeelte biedt met hoge schuifdeuren toegang tot een slaapkamer (en suite). Via de hal kom je in de eetkamer. De muur en kast tussen de woon- en eetkamer is eenvoudig te verwijderen, zodat een ruime open ruimte ontstaat.
Het eetgedeelte aan de achterzijde heeft grote openslaande deuren die toegang geven tot het dakterras. Verder vind je hier de toegang tot de dichte keuken. De keuken moet worden vervangen. De muur tussen de eetkamer en keuken kan worden verwijderd. Hiervoor zijn de nodige vergunningen en bouwtekeningen aanwezig. Via de trap in de hal kan de begane grond worden bereikt.
De huidige indeling biedt veel mogelijkheden om deze etage naar eigen smaak in te richten en opnieuw in te delen. Modernisering en verfraaiing van deze etage is nodig.

Begane grond: vanuit de hal kun je met de trap naar beneden aan de achterzijde van het huis en kom je in een hal/bijkeuken met de aansluiting voor de wasmachine onder de trap. In de hal/bijkeuken moet een vloer worden gelegd. Vanuit deze hal is de luxe, moderne, ruim opgezette badkamer voorzien van douche, wastafel, zwevend toilet, mechanische ventilatie en vloerverwarming. Deze vloerverwarming ligt over de gehele begane grond en samen met de ligging zorgt er voor een aangename temperatuur in de winter en de zomer! Vanuit de hal is ook de master slaapkamer te bereiken. De slaapkamer is ruim opgezet, en beschikt over een typisch Amsterdamse balkenplafond wat een bijzonder ruimtelijk effect heeft op de ruimte. De slaapkamer is ook eenvoudig om te bouwen tot twee separate slaapkamers. De slaapkamer moet worden afgewerkt en een vloer leggen. Met grote lichte openslaande deuren krijg je toegang tot de riante achtertuin met achterom.

Tuin, balkon en dakterras:
Er is een balkon aan de voorzijde, een dakterras op de aanbouw en er is nog een heerlijk ruime tuin aanwezig aan de achterzijde. Dus heel veel bruikbare buitenruimte! De beschutte tuin op de benedenverdieping is bestraat. Om de tuin staat een houten berging en er is een achterom. In de tuin is aansluiting voor elektriciteit en buitenverlichting. In de tuin en op het dakterras is ruimte genoeg om er een fijne loungeplek te realiseren en een tafel buiten te plaatsen om gezellig met familie en vrienden te eten in de zomermaanden.

Parkeren:
Je kunt parkeren met behulp van betaald parkeren en een vergunningensysteem (vergunning zonder wachtlijst).

Ken je Bos en Lommer al?
De Baetostraat is een rustige, maar zeer gezellige straat waar onderling veel contact is tussen de buren die informeel en open met elkaar omgaan. Naast dat men graag voor elkaar klaar staat en er veel contact is, wordt er ook jaarlijks een borrel of barbecue in de straat georganiseerd.

In stadsdeel Bos en Lommer; je vindt hier tal van voorzieningen op loopafstand, zoals supermarkten, winkels, cafés, restaurants waaronder ‘De School’, clubs en diverse medische faciliteiten. Kinderopvang, scholen en de Openbare Bibliotheek bevinden zich op loop- of korte fietsafstand. Het Erasmuspark. Het uitgestrekte Rembrandtpark is een van de mooiste parken van de stad. Je kunt hier heerlijk wandelen, picknicken bij een van de vijvers, fanatiek sporten en/of kunst ontdekken. Diverse sportfaciliteiten zijn lopend of per fiets goed bereikbaar.

Bus- en tramhalte staan op een paar minuten lopen. Het metrostation en het NS-station Sloterdijk zijn in een paar minuten fietsen te bereiken, zodat ook het centrum van Amsterdam in korte tijd bereikbaar is. Met de auto rijd je in een paar minuten naar de ring A10, die aansluiting biedt op snelwegen naar alle delen van het land.

BIJZONDERHEDEN:
Fraai en licht uitgebouwd 4-kamerappartement, verdeeld over een begane grond en eerste verdieping;
Riante achtertuin en dakterras;
Keurig onderhouden;
Energielabel: B;
In kindvriendelijke buurt met alle voorzieningen vlakbij;
Uitstekend openbaar vervoer;
Uitvalswegen prima bereikbaar;
Gelegen op erfpachtgrond, de erfpacht is eeuwigdurend afgekocht;
De servicekosten bedragen: € 121,– per maand;
Gezonde vereniging van eigenaren, met een professionele administrateur en een
MeerJarenOnderhoudsPlan;
Kwalitatieve verplichting in verband met gebruik van de berging van de bovenburen;
Recentelijk grotendeels gerenoveerd en uitgebouwd met de daartoe benodigde vergunning;
Parkeren middels betaald parkeren en vergunningssysteem (vergunning zonder wachtlijst);
Oplevering in overleg.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld op basis van gegevens van de verkoper (en/of derden). Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Wij adviseren u bij interesse in de woning contact op te nemen met ons kantoor of u door een eigen NVM makelaar te laten bijstaan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.

A really beautiful Amsterdam house, wonderfully light, with a large garden! Spacious, light four-room apartment, spread over two floors in the Baetostraat in the cozy Bos en Lommerbuurt. The apartment has recently been largely expanded (with a permit) the house is easy to adapt to your own wishes and insight! The property is in need of modernization and final touches such as replacing the kitchen, laying new flooring, and other value enhancing embellishments, and finishing the hallway/utility room and downstairs bedroom.
• Living pleasure over 92 m2
• Ground floor has been expanded and contains a spacious bedroom, utility room/hall and garden
• First floor: spacious living room en suite and dining room
• Balcony, roof terrace of over 19 m2 and garden of approx. 45 m2
• Possibility to realize a large living/dining room
• Storage room inside
• Unique location with all amenities within walking distance

The leasehold canon has been bought off in perpetuity!

The neighbourhood
The Baetostraat is located in the popular Bos en Lommer, a bustling neighborhood in Amsterdam West. This child-friendly neighborhood has many amenities in the area and no less than 4 supermarkets within walking distance and plenty of restaurants, coffee bars and shops in the Bos & Lommerweg and around the Bos & Lommerplein. Moreover, the Rembrandtpark and the Erasmuspark are a few minutes by bike away. Public transport facilities are excellent; metro station and NS station Sloterdijk are nearby, as well as various tram and bus lines. The ring A10 is easily accessible.

Are you coming in?

First floor: You enter the stairwell through the covered front door, with the entrance to the house on the 1st floor. Here you will find the living room, dining room, kitchen, the first bathroom with wall-hung toilet and walk-in shower and a meter/storage cupboard. The bright, attractive living room has wide, high windows at the front and a patio door to the balcony. Here is room for the sitting area. The living area offers access to a bedroom (en suite) with high sliding doors. Through the hall you enter the dining room. The wall and cupboard between the living and dining room can be easily removed to create a spacious open space.
The dining area at the rear has large patio doors that give access to the roof terrace. You will also find access to the closed kitchen here. The kitchen needs to be replaced. The wall between the dining room and kitchen can be removed. The necessary permits and construction drawings are available for this. The ground floor can be reached via the stairs in the hall.
The current layout offers many possibilities to furnish and rearrange this floor to your own taste. Modernization and embellishment of this floor is necessary.

Ground floor: from the hall you can go down the stairs at the rear of the house and you enter a hall / utility room with the connection for the washing machine under the stairs. A floor must be laid in the hall/utility room. From this hall is the luxurious, modern, spacious bathroom with shower, sink, floating toilet, mechanical ventilation and underfloor heating. This underfloor heating is located over the entire ground floor and together with the location ensures a pleasant temperature in winter and summer! The master bedroom can also be reached from the hall. The bedroom is spacious and has a typical Amsterdam beamed ceiling, which has a special spatial effect on the room. The bedroom can also easily be converted into two separate bedrooms. The bedroom needs to be finished and put a floor. With large light patio doors you get access to the spacious backyard with back entrance.

Garden, balcony and roof terrace:
There is a balcony at the front, a roof terrace on the extension and there is a wonderfully spacious garden at the rear. So lots of usable outdoor space! The sheltered garden on the ground floor is paved. There is a wooden shed around the garden and there is a back entrance. In the garden there is a connection for electricity and outdoor lighting. There is enough space in the garden and on the roof terrace to create a nice lounge area and to place a table outside to enjoy a meal with family and friends in the summer months.

Parking:
You can park using paid parking and a permit system (permit without waiting list).

Do you already know Bos en Lommer?
The Baetostraat is a quiet, but very pleasant street where there is a lot of contact between the neighbors who interact informally and openly. In addition to being there for each other and there is a lot of contact, an annual drink or barbecue is organized in the street.

In the Bos en Lommer district; you will find numerous facilities within walking distance, such as supermarkets, shops, cafes, restaurants including ‘De School’, clubs and various medical facilities. Childcare, schools and the Public Library are within walking or cycling distance. The Erasmus Park. The vast Rembrandtpark is one of the most beautiful parks in the city. You can go for a lovely walk, have a picnic at one of the ponds, enjoy sports and/or discover art. Various sports facilities are easily accessible on foot or by bicycle.

Bus and tram stop are a few minutes walk away. The metro station and Sloterdijk NS station can be reached in a few minutes by bike, so that the center of Amsterdam can also be reached in a short time. By car you can drive to the A10 ring road in a few minutes, which provides connections to highways to all parts of the country.

PARTICULARITIES:
Beautiful and lightly developed one-room apartment, divided over a ground floor and first floor;
Spacious backyard and roof terrace;
Neatly maintained;
Energy label: B;
In a child-friendly neighborhood with all amenities nearby;
Excellent public transport;
Major roads easily accessible;
Located on leasehold land, the lease has been bought off in perpetuity;
The service costs are: € 121 per month;
Healthy association of owners, with a professional administrator and a
Multi-Year Maintenance Plan;
Qualitative obligation in connection with the use of the storage room of the upstairs neighbours;
Recently largely renovated and expanded with the necessary permit;
Parking through paid parking and permit system (permit without waiting list);
Delivery in consultation.

This information has been compiled by us with due care based on data from the seller (and/or third parties). However, no liability is accepted on our part for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. If you are interested in the property, we advise you to contact our office or to have your own NVM broker assist you. All specified sizes and surfaces are indicative.

Kenmerken

Algemeen

 • Straat en nummerBaetostraat 5 H
 • PlaatsAmsterdam
 • Postcode1055 EP
 • StatusIngetrokken

Prijs en aanvaarding

 • Vraagprijs€ 625.000,- k.k. k.k.
 • AanvaardingIn overleg

Kenmerken

 • Inhoud317 m3
 • Bouwjaar1940
 • Aantal kamers4
 • Aantal slaapkamers3

Afmetingen

 • Woonoppervlakte0 m2
 • Perceeloppervlakte156 m2

Tuin en overige buitenruimtes

 • TuinAchtertuin
 • LiggingIn woonwijk

Verwarming en isolatie

 • VerwarmingCV ketel
 • WarmwaterCV ketel
 • Bouwjaar C.V.2020
 • Merk/type C.V.Remeha
 • Type dakPlat dak
 • IsolatieDubbelglas

BenS Makelaars

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang binnen 2 minuten een woningwaarde indicatie.